Yhdistyksemme toimintaa ohjaavat Senioriliiton visio
"Suomen kiinnostavin senioritoimija" 
sekä toiminta-ajatus 
"Antoisan ja monipuolisen senioritoiminnan mahdollistaja ja toteuttaja"
Toimintaa ilmentävä teema kaudelle 2017-2020 on
"Seniorit nettiajassa"
Toimintaa ohjaavat arvot ja toiminnan painopiste-alueet vuodelle 2019 löytyvät sanallisesta toimintasuunnitelmasta, jonka löydät liitteenä vasemmalla olevasta ala-valikosta.

Jäsenistöltä saadut toivomukset ja ideat ovat pohjana
yhdistyksen toiminnan kehittämiselle. Samoin kuin otamme edelleen tietoa ja mallia muiden yhdistysten parhaista ohjelmista ja tapahtumista ja muista yhdistystoiminnan helmistä.


Teuvo Jatila kutsuttu Uudenmaan kansallisen senioripiirin kunniajäseneksi


Tunnustuksena ansiokkaasta toiminnastanne senioritoiminnan päämäärien ja tavoitteiden hyväksi Uudenmaan kansallisen senioripiirin sihteerinä vuosina 1998-2017 sekä muissa Kansallisen senioriliiton luottamustehtävissä

                                         Teidät

                      Teuvo Jatila 

kutsutaan Uudenmaan kansallisen senioripiirin kunniajäseneksi.

                             Nurmijärvellä 4.4.2019

               Uudenmaan kansallinen senioripiiri ry

          Paavo Peltosaari                         Tuula Nordström


Onnittelumme Teuvolle ja kiitokset ansiokkaasta työstä myös kaikkien Mäntsälän Senioreiden puolesta.

Aamuvoimistelua kesäretkellämme Lappeenrannan "Pusupuistossa" vuonna 2018