Yhdistyksemme toimintaa ohjaavat Senioriliiton visio
             "Suomen kiinnostavin senioritoimija" 
sekä toiminta-ajatus 
             "Antoisan ja monipuolisen senioritoiminnan                                     mahdollistaja ja toteuttaja".

Toimintaa ilmentävä teema kaudelle 2017-2020 on
"Seniorit nettiajassa".

Toimintaa ohjaavat arvot ja toiminnan painopiste-alueet vuodelle 2020 löytyvät sanallisesta toimintasuunnitelmasta, jonka löydät liitteenä vasemmalla olevasta valikosta.

Jäsenistöltä saadut toivomukset ja ideat ovat pohjana
yhdistyksen toiminnan kehittämiselle. Samoin kuin otamme edelleen tietoa ja mallia muiden yhdistysten parhaista ohjelmista ja tapahtumista ja muista yhdistystoiminnan helmistä.
Aamuvoimistelua kesäretkellämme Lappeenrannan "Pusupuistossa" vuonna 2018