Covid-19 vaikutukset toimintaamme

Jatkamme Mäntsälän senioreiden toimintaa suuren epävarmuuden vallitessa koronan suhteen. Valtioneuvoston ja viranomaisten säätämät rajoitukset ja suositukset ohjaavat pitkälti omaa toimintaamme. 
Meidän pitää kyetä myös nopeasti reagoimaan mahdollisiin suositusten ja rajoitusten muutoksiin. Pyydämme tämän suhteen ymmärtämystä, jos joudumme tekemään jo sovittujen asioiden suhteen nopeastikin " EIKU"-päätöksiä.

Pyrimme toiminnan järjestäjän ominaisuudessa minimoimaan koronariskit tapahtumien ja kerhojen toiminnassa kaikin tavoin. Jokainen osallistuja on kuitenkin omasta puolestaan yhtä lailla vastuullinen noudattamaan ohjeita ja suosituksia. Tällä tavoin hyvässä yhteistyössä pyrimme luomaan mahdollisimman turvallisen ympäristön toiminnallemme.

On selvää, että tapahtumien järjestelyt eivät mene yksi-yhteen viime vuosina totutulla tavalla. Hygieniasäännöt, turvaetäisyydet, kättelyn ja halausten välttäminen yms. muutokset saattavat muuttaa tapahtuman luonnetta paljonkin entiseen verrattuna. Joissakin yhteyksissä digitekniikan käytöllä voidaan korvata yhteistilaisuuksia, esimerkiksi hallituksemme kokoukset on järjestetty Teamsin avulla viime ajat kuten myös liiton järjestämät koulutustilaisuudet. 

Joululounas ja joulukuun kuukausitapaaminen 17.12. on peruutettu.
Joulukuulle ajoittuneet ohjelmassamma olleet konsertti- ja teatteri-esitykset on peruttu.

Tällä hetkellä ( 1.12. ) kerhojemme toiminta on keskeytetty ja vuoden 2021 toiminnasta informoimme myöhemmin. Kerhojen osalta tilanne on seuraava :  

 • Golfkerho on päättänyt kauden toimintansa
 • Kirjallisuuskerho on peruuttanut joulukuun tapaamisensa.
 • Muistikerho ei kokoonnu enää vuonna 2020.
 • Sauvakävelykerho on peruuttanut 16.12. sovitun tapaamisen ja ei kokoonnu sen jälkeen enää vuonna 2020.
 • Kuntosalikerho on keskeyttänyt toimintansa toistaiseksi
 • Museokerhon  tulevista tapahtumista ilmoitetaan erikseen.
 • Lounaskerho ei kokoonnu toistaiseksi
 • Luontokerhon tulevista tapahtumista ilmoitetaan erikseen
 • Seniorikuoro ei  toimi kaudella 2020-2021
 • Digikerhon  toiminta pyritään käynnistämään vuoden 2021 alkupuolella
 • Senioritanssikerhon toiminta pyritään käynnistämään vuoden 2021 puolella.

Tarkemmat tiedot nähtävillä myöhemmin Kerhot-valikosta.

Seuraa kotisivujamme ja Mäntsälän Uutisten seuratoimintapalstaa. Hallituksen jäsenet ja kerhojen vetäjät antavat myös mielellään lisätietoja.

Kuukausikokouksien järjestämisestä tiedotamme kuukausittain ja alustava ohjelma on nähtävillä Kuukausitapaamiset-valikossa. Kuukausitapaamisiin tulee ilmoittautua etukäteen joko Tapahtumat-sivulla tapahtumakalenteriin tai  Ritva Friman, 050 3819 201, ritva.friman@msoynet.com

Pidetään edelleenkin huolta itsestämme ja toisistamme ja noudatetaan kärsivällisesti pandemian aiheuttamia rajoituksia jokapäiväisessä elämässämme.