Jäsenenä vaikutat

Olimme yhdistyksenä mukana "Suomi 100 Vuotta" syödään yhdessä kunnallisessa tapahtumassa

 

Yhdistys osana suurempaa kokonaisuutta

Toimintaamme ohjaavat Kansallisen senioriliiton arvot; Yhdistys

- edistää eläkeläisten ja ikääntyvien henkisten ja aineellisten tarpeiden tyydyttämistä

- edistää ikääntyvien sosiaaliseen turvallisuuteen tähtääviä toimenpiteitä.

- toimii alueellaan ikääntyvien edunvalvojana, yhdyssiteenä ja yhteenkuuluvuuden tunteen lujittana sekä pitää yhteyttä alueensa muihin eläkeläisyhdistyksiin

- on puolueisiin kuulumaton

Jäsenedut

Vuotuinen 25 euron jäsenmaksu oikeuttaa Sinut osallistumaan kerhotoimintaan ja jäsentapahtumiin. Saat myös kuusi kertaa vuodessa ilmestyvän Kansallisen senioriliiton jäsenlehden Patinan

Jäsenenä voit myös osallistua jäsenhintaan erilaisiin retkiin ja matkoihin sekä kulttuuritapahtumiin.